Verkkojulkaisut

Verkkojulkaisut

Tälle sivulle olemme koonneet linkkejä työkalupakiksi. Joidenkin linkkien oheen on lisätty kommentteja kyseisestä linkistä. Jos haluatte, että sivulle lisätään jokin linkki, ottakaa yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

Muhoksen kunta (esityslistat ja pöytäkirjat)

Kuntaliitto

Kunnallisalan kehittämissäätiö

Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä.

kirjastot.fi

Historiaa:

Työväentutkimus

Kansan Arkisto

Puheviestintä, neuvottelutaito, kokoustaito, kirjoitusviestintä ja verkkoviestintä:

Kielijelppi

Lainsäädäntö:

Suomen laki

Euroopan Unionin laki

Eri toimijoiden julkaisuja:

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Valtioneuvosto

Sitra