Kuntavaalit 2021

 Kuntavaalit 2021

Kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään tehtiin poliittinen linjaus oikeusministerin ja eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden puoluesihteereiden kokouksessa 6.3.2021. Eduskunta päättää kuntavaalien siirrosta hallituksen esityksen pohjalta.

Oikeusministeriössä valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä vaalien toimittamisen uudeksi aikatauluksi ehdotetaan seuraavaa:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
  • vaalipäivä: 13.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.9.2021.Airaksinen Kirsti

34

Airaksinen Kirsti, sairaalahuoltaja, eläkeläinen

Olen   Muhoslainen perheenäiti ja isoäiti. Asun Muhoksen Lehtoselällä, jossa olen viihtynyt hyvin.

Harrastan lukemista, käsitöitä, lisäksi puutarhanhoito on intohimoni.

Minulle tärkeitä asioita ovat lähipalveluiden saatavuus ja riittävyys, suvaitsevaisuus, lapsiperheiden sekä, arvokkaan vanhuuden kunnioittaminen päätöksenteossa.

Lähikoulujen merkitystä kylien elinvoiman ylläpitämiseksi pitää jatkossakin huomioida.

Ehdokkaaksi asettuminen avaa mahdollisuuden rakentaa Muhosta parempaan huomiseen.

Tulevana kuntapäättäjänä haluan samaistua niihin kuntalaisiin, joilla on paljon halua vaikuttaa oman kuntansa asioihin, mutta työ- ja perhekiireiden vuoksi vain vähän aikaa toimia käytännössä näiden asioiden eteen.

Olen ollut pitkänajan Muhoksen kunnan päättäjänä joten kunnanpäätöksenteko ja Kuntalain tuntemus on vahvuuteni. Tämä antaa vahvan pohjan osaamiselleni toimia tulevassakin valtuustossa.

Päätösten vaikutus palveluihinHuusko Hanne


35

Huusko Hanne

varhaiskasvatuksen opettaja

Hei, olen 41-vuotias neljän lapsen äiti. Työskentelen varhaiskasvatuksenopettajana. Olen toiminut aktiivisesti monessa yhdistyksessä ja eri luottamustoimissa.

Tärkeitä arvoja minulle on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, jotka tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Meidän tulisi panostaa positiiviseen ajatteluun, suunnata katse tulevaisuuteen ja tehdä yhdessä yhteistyötä kunnan asukkaiden hyvinvoinnin eteen.


 

Jaukka Esko

36

Jaukka Esko, kiinteistönhoitaja, eläkeläinen

Ponkilassa asuva 73 v. kunnanvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan vpj, maankäyttö- ja kaavoitusjaoston vpj, Muhoksen Vasemmisto ry:n johtokunnan jäsen ja Muhoksen Voitto ry:n johtokunnan jäsen.

 1980 – 90 urheilu ja nuorisotyö oli pääharrastus. Muhoksen kunnan historia kiinnostaa, olen keräillyt ja kerään edelleen vanhoja valokuvia sekä muuta aineistoa arkistoon tuleville sukupolville. Olen myös itse valokuvannut paljon ja kuvaan vieläkin. Muhoksen työväenliikkeen historiakirjan sekä Muhoksen Voiton 80-vuotiaan historian  kokoamisessa olen ollut mukana.

 Tulevat suuret muutokset kuten sote-uudistus kiinnostaa. Niillä on suuri vaikutus lapsiperheiden, ikäihmisten sekä yksinäisten ihmisten elämään, toivottavasti myönteisesti. Muutokset ovat suuria, tulevilta päättäjiltä tarvitaan yhteistyökykyä yli kuntarajojen. Riitelyyn ei ole aikaa.

Haluan olla vaikuttamassa järkevien päätöksien tekemiseen kuntalaisten parhaaksi.

Tulevaisuus käsissäsi

Kankaanpää Ari


37

Kankaanpää Ari

tietopalvelusihteeri
pääluottamusmies 

Olen 56-vuotias muhoslainen nuori. Oulun yliopiston kirjastossa olen työskennellyt vakituisena 19 vuotta. Nykyään titteli on tietopalvelusihteeri. Koulutukseni muodostuu metsurin, laskentamerkonomin ja kirjastovirkailijan tutkinnoista. 

Luottamustoimet: 

Muhoksen kunnan valtuuston varajäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen, hyvinvointilautakunnan varajäsen, vapaa-aikajaoston jäsen sekä vanhus- ja vammaisneuvoston varajäsen. 

Ammattiliitto Pron edustajiston jäsen 2020 – 2024, Pron yliopistojen TES neuvottelukunnan jäsen 2021 - 2024 ja Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry:n pääluottamusmies 1.1.2021 alkaen. 

Muhoksen Vasemmisto ry:n sihteeri.

                                                              Avoimet oppimateriaalit hyödyksi 

Kauppinen Ari


38

Kauppinen Ari

sähköasentaja

pääluottamusmies

53v naimisissa: vaimo ja 2-lastaAY-aktiivi teollisuuslitto(metalli) vuodesta 1999Pääluottamusmies / TyösuojeluvaltuutettyuVasemmistolaisuus on tullut minulle verenperintönäisoisältäni joka taisteli Viipurinrintamalla v.1918.Hän haavoittui ja jäi vangiksi maanpäälliseen helvettiinViipurin punavankileirille, mutta kuin ihmeenkaupallaselvisi hengissä.
Joten tässä sitä ollaan jatkamassa taistelua.

1.10.2020 ja 25.3.2021

 

Kiesilä Hilkka

39

Kiesilä Hilkka (sit.), hum.kand.

Olen 62 vuotias nuorisotyöntekijä ja asunut nyt melkein 11 vuotta Heikki Riston kumppanina. 

Olen ollut Muhoksella monessa mukana. Vedin Koivu ja tähti 300 vuotta juhlavuoden.

Olen ollut mukana kuntapolitiikassa perussuomalaisten riveissä, mutta erosin siinä vaiheessa, kun he tekivät "siirron" oikealle. 

Koulutuksia minulla on erinäinen määrä. Yliopistotutkinto Lontoosta, jossa paneuduin poikkitieteellisesti tulevaisuusorientaatioihin. Muhoksella suoritin kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon erikoistumisosan sekä tuotteistajan erikoisammattitutkinnon.

Olen ollut Etelä-Karjalassa kunnanvaltuustossa ja hallituksessa. Muhoksella 2 vuotta hallituksessa ja 2 vuotta varalla. Tulevaisuus- ja elinkeinojaostossa oli 2v jäsen ja vt. pj, ja 2v varajäsen. Olen ollut kaksi kautta kansalaisopiston neuvottelukunnan jäsen ja nyt viimeisen kauden sote-lautakunnassa. Olen rohkea ottamaan asioita esille, keskusteleva, mutta en jääräpäinen riitelijä.

Muhoksella haluaisin erityisesti kehittää kaikkien hyvinvointia. Nykyisin palvelurakenne on pirstaleinen. Vaikka esitteitä on netissä ja paperilla, tieto ei tahdo kulkea. On paljon, mitä voidaan tehdä ilman että se juurikaan kasvattaisi budjettimenoja. Kyse on asenteesta ja kyvystä tehdä yhteistyötä yli hallintokuntien ja myös kolmannen sektorin kanssa.

                                                                       Puolueella on väliä 

                                                Yrittäjyyden merkitys

                                                Yhteiskunta on murroksessa 

                                                     Ikäihmisten hoivasta


 

Latvanlehto Jaakko

40

Latvanlehto Jaakko

kirvesmies

Olen 41 vuotias rakennusalan moniosaaja, isä ja aviomies.

Harrastuksina kaiken korjailu ja lukeminen.

Haluan vaikuttaa Muhoksen päätöksentekoon palkkatyötä tekevän ihmisen näkökulmasta. Tavoitteena elinvoimainen kunta, eikä ”nukkumalähiö”. Kuntalaisten hyvinvointiin  ja viihtyvyyteen on panostettava. Kunnan omistamat kiinteistöt pidettävä kunnossa. Monessa asiassa kokonaisuus ratkaisee!Joukkoliikenne muotoja kehitettävä edelleen seudullisesti ja niiden käyttöä on pyrittävä lisäämään tavoitettavuutta parantamalla. Luottamustoimet: varavaltuutettu

hyvinvointilautakunnan jäsen

teknisen lautakunnan varajäsen

Muhoksen Vasemmisto ry:n puheenjohtaja

Pohjois-pohjanmaan Vasemmisto ry:n piirihallituksen jäsen 

                                                                   rakennusliiton osasto 059:n hallituksen jäsen

                                                                   rakennusliiton Oulun aluejärjestö ry:n hallituksen jäsen

                                                                   Temotek Palvelut Oy:n luottamusmies

                                                      Muhoksen kunnan asuntopolitiikasta

                                                      Kuka kenenkin asialla 

                                                                     SOTEUUDISTUS TARVITAAN IHMISTEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSEROJEN PIENENTÄMISEKSINuutinen Risto

 41

Nuutinen Risto

Filosofian lisensiaatti, eläkeläinen

Olen 70-vuotias eläkeläinen. Olen asunut Muhoksella keskustaajamassa 20 vuotta.

Koulutukseltani olen filosofian lisensiaatti (FL) Oulun yliopistosta. Pääaineeni on tietojenkäsittelytiede ja sivuaineitani ovat matematiikka, tilastotiede, kasvatustiede, kansantaloustiede ja filosofia.

Opiskelujeni jälkeen ja ohella työskentelin Oulun yliopistossa yhteensä 44 vuoden ajan eri tehtävissä tuntiopettajasta vs. professoriin.

Kolmannella sektorilla olen toiminut vapaaehtoissovittelijana Oulussa ja Muhoksella 10 vuoden ajan.

Tämänhetkiset luottamustehtäväni ovat:

Muhoksen kunnan tarkastuslautakunnan jäsen 2012-2021, varavaltuutettu 2012-2017

Muhoksen Vasemmisto ry:n johtokunnan jäsen 2021-

Muhoksen Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja 2021-

Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestö ry:n aluetoimikunnan jäsen 2021-

Pelastetaan Vaelluskalat ry:n perustajajäsen ja varapuheenjohtaja 2020-.

Harrastuksiani ovat luonto (erityisesti kalastus), lukeminen (lähinnä poliittinen ja paikallishistoria, talousteoria sekä romaanit; erityismainintana Muhoksen kirjaston tietokirjapiiri, joka on nyt ollut koronan takia jäissä yli vuoden ajan), penkkiurheilu (nyt koronan takia tv-urheiluna; ravit, jalka- ja pesäpallo) sekä sudokut. Osallistun myös Oulun seudun Salmikerhon sekä Muhoksen ev.lut. seurakunnan tapahtumiin.

Haluan vaikuttaa kotikuntani Muhoksen asioihin. Uskon kykeneväni siihen tähän mennessä kertyneellä kokemuksellani sekä tiedoillani, taidoillani ja yhteistyökyvylläni. Muhoksen Vasemmisto Vasemmistoliiton paikallisjärjestönä tarjoaa siihen hyvän poliittisen vaikutuskanavan. Vasemmiston perusarvoista kansanvalta, tasa-arvo ja laadukkaat julkiset palvelut ovat minulle tärkeitä. Haluan edistää niitä sekä luontoarvoja kuntapolitiikassakin. Työskentely Muhoksen tarkastuslautakunnan jäsenenä  8 viime vuoden ajan on tarjonnut erinomaisen näköalapaikan ja perehtymisen kunnan asioihin. 

Nautin keskusteluista ja yhdessäolosta erilaisten ihmisten kanssa. Viihdyn myös itseni kanssa. 

Politiikanteossa en ole painostettavissa.

Voit tutustua tarkemmin ja laajemmin kannanottoihini ja mielipiteisiini Muhoksen Vasemmiston vaalilehdestä ja kotisivuilta, Tervareitin palstoilta sekä sen ja muiden yleisimmistä vaalikoneista.

Politiikka on tahdon asia

Paasimaa Veli


 42

Paasimaa Veli, kirvesmies

Olen 54 vuotias kirvesmies ja työskentelen rakennusalalla, minulla viisi lasta joista kolme on aikuista ja kaksi alaikäistä lisäksi vaimo Sirkku ja Pohjanpystykorva Poju.

Harrastuksiini kuuluu metsästys ja kalastus sekä mökkeily, muutoinkin luonnossa on hyvä pohdiskella ja rauhoittua.

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet ovat:

Muhoksen kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöryhmän jäsen ja Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen.

Rakennusliiton hallituksen jäsen, Rakennusliiton Oulun Aluejärjestön hallituksen jäsen, Rakennusliiton osasto 059:n puheenjohtaja ja Temotek Oy:n pääluottamusmies.

Katse tulevaisuuteen


Vitikka Veikko


 43

Vitikka Veikko

FM

eläkeläinen

Olen 69 vuotias filosofian maisteri, ekonomisti ja yhteiskuntatieteilijä. Oulun yliopistossa olin kansantaloustieteen vs. assistentti 5 vuotta.  Pääosan työuraani olen toiminut lehtorina ammatillisessa koulutuksessa taloustiedon ja yhteiskunnallisten aineiden opettajana OSAO:ssa; yli 30 vuotta. Työpaikallani olin luottamusmiehenä 17,5 vuotta. Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana 45 vuotta, yhden kauden valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä. Pitkäaikaisin luottamusmiestehtäväni oli sivistyslautakunnassa (hyvinvointilautakunta) 12 vuotta varsinaisena jäsenenä ja 8 vuotta varajäsenenä.  Olen kriisinhallintaveteraani, reservin kapteeni. Harrastan aktiivisesti liikuntaa, juoksen ja käyn kuntosalilla.