Tulevaisuus käsissäsi

Tulevaisuus käsissäsi

Kesäkuun kuntavaaleissa tärkein kysymys koskee kunnallisia peruspalveluja. Sote-uudistuksen toteutuessa muutokset tuntuvat käytännön tasolla. Kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirtyvät perustettavan maakuntavaltuuston alaisuuteen. Muhokselta valittaneen kaksi henkilöä edustamaan kuntalaisten etuja. Tehtävä on kova nykytilanteeseen verrattuna, yhteistyökykyä tarvitaan.

Koulujen toiminta hyvinä ja turvallisina opiskelupaikkoina tulee turvata paitsi nuorten itsensä myös työntekijöiden jaksamisen vuoksi.

Vanhusten kotipalvelut ja kuntalaisten hyvät terveyspalvelut ovat tärkeitä. Lapset tarvitsevat toimivaa ja turvallista päivähoitoa sekä tulevaisuuden turvaavaa koulutusta. Myös kirjastot, kulttuuripalvelut ja liikunta ovat tärkeitä asioita, joista tulevan valtuuston ja lautakuntien on pidettävä huolta. Edellä mainitut asiat on Muhoksella pääsääntöisesti hoidettu hyvin.

Myös työhönsä motivoitunut ammattitaitoinen, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on asukkaiden hyvän palvelun ja kunnan tehokkaan toiminnan tae.

Palvelutaso on Muhoksella pysynyt hyvänä. Joitakin palveluja kaivataan lisää. Uusia yrityksiä 2020 on perustettu 46 ja lopettaneita 18, joten lisäys on 28 uutta yritystä. Näiden hyvien lukujen lisäksi Muhokselle tarvittaisiin myös työvoimavaltaista yritystoimintaa lisää vahvistamaan kunnan verokertymää.

Elämme kunnassa monessa suhteessa vaikeita aikoja. Talouden tasapainottaminen vaatii taitoa ja voimavaroja tulevilta luottamushenkilöiltä. Valitut valtuutetut ovat aina kuntalaisten edustajia kunnallisessa päätöksenteossa. Tiukan taloudellisen tilanteen aikana vastuullisuus korostuu.

Kuntavaaleissa ratkaistaan ketkä päättävät kuntalaisten asioista. Tulevat luottamushenkilöt tekevät varmasti seuraavan neljän vuoden aikana sinunkin elämääsi koskevia päätöksiä.

Esko Jaukka

Kunnanvaltuutettu

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vpj

Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston vpj

Muhoksen Vasemmisto ry:n johtokunnan jäsen

Muhoksen Voitto ry:n johtokunnan jäsen