Kuntalaisten edun mukaista päätöksentekoa

Kuntalaisten edun mukaista päätöksentekoa

On hyvä muistaa että kuntavaaleissa valitaan henkilöt edustamaan ja ajamaan kuntalaisten etuja kunnassa, ei siis omia. Kuntavaaleissa valitut eivät päätä valtakunnallisella tasolla vaikkakin jotkin tahot ovatkin ottaneet keskusteluun mukaan myös valtakunnan politiikan ja jopa Eurooppa politiikan, joihin kunnanvaltuutetuilla ei ole varsinaista vaikuttamisen mahdollisuutta vaan niistä asioista päätetään Arkadianmäellä.

Ehdokkaat ovat kautta aikojen luvanneet äänestäjille kaikkea mahdollista hyvää. On kuitenkin hyvä muistaa että yksittäinen edustaja ei pysty tekemään ihmeitä vaan siihen tarvitaan isompi joukko mukaan toimimaan jotta muutosta saadaan tapahtumaan. Joten onkin hyvä tutustua eri puolueiden ja ehdokaslistojen kunnallisvaaliteemoihin ja sitä kautta peilata niissä esille tuotuja asioita omaan ajatusmaailmaan. Itse en lähde äänestäjiä huijaamaan turhilla lupauksilla, vaan jos valituksi tulen niin lupaan ajaa kaikkien kuntalaisten asioita tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta, mutta ottaen huomioon vallitsevan taloudellisen tilanteen ja resurssit.

Kuntalaisten mielipiteiden huomioon ottaminen tulisi olla valtuutetuille itsestään selvyys. Esimerkiksi neuvoa antavan  kansanäänestyksen muodossa. Kansanäänestyksen käyttö olisi ollut paikallaan tällä valtuustokaudella kuntaliitoksen käsittelyssä.  Mutta sivusta seuranneena tuntui että ei sellaista uskallettu tai haluttu järjestää, koska tulos olisi voinut olla erilainen kuin mitä valtuusto päätti tai sitten ei, mistä sitä tietää. Mutta pääasia on, että kuntalaisia kuunnellaan laajalla rintamalla ja siihen ei riitä pelkästään ”kahvilaparlamentit”.

Kuntauudistus, kuntakartta, karttaharjoitus tai millä nimellä se mahtaakaan tulevina viikkoina esiintymään, tulee todennäköisesti nousemaan yhdeksi suurimmista keskustelunaiheista tulevalla vaalikaudella ja siinä samalla tullaan ottamaan kantaa myös terveydenhuollon muutoksiin ja sen tuomiin ongelmiin ja mahdollisuuksiin. On kunnan nimi Muhos tai ihan mikä vaan, niin pääasia on että sosiaali- ja terveyspalvelut sekä perusopetuspalvelut pysyvät myös tulevaisuudessa lähipalveluina, jotka ovat helposti kuntalaisten saavutettavissa. Aiempina vuosina kuntalaisille on luotu kauhukuvia siitä miten kaupat ja muut palvelut katoavat kuntaliitosten johdosta, mutta ei ne mihinkään katoa tapahtui kuntakentässä mitä tahansa jos kuntalaiset edelleen käyttävät niiden palveluja suurten kauppakeskusten sijaan.

Kari Mikkola