Kuka kenenkin asialla

Kuka kenenkin asialla

Aiheeseen liittyen kirjoittivat aiemmin Pertti Kukkonen 4.2. ja Juha Piirala 11.2. Tervareitissä. Tietysti myös Muhoslaiset facebook- ryhmässä on poliittinen mittelö aktivoitunut. Kuinka voikaan erottua joukosta, jos kaikki kertovat olevansa Muhoksen asialla? Mikä sitten määrittää ideologiaa ja mitä sillä halutaan viestiä?


Useammankin ehdokkaan taholta olen havainnut kirjoittetavan, että ollaan pelkästään kunnan tai kuntalaisten asialla tulevaisuudessa, mikäli äänet riittävät läpimenoon. Huomioitavaa on, että tämä ei ole pelkästään Muhoslainen ilmiö. Kokonaiskuvan hahmottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mutta eturistiriitojen syntyminen on väistämätöntä, koska riittävänä perusteena ei voi aina käyttää pelkästään yhteistä etua. Onnistunut päätöksenteko vaatii asioihin perehtymistä ja kompromissikykyä. Kokeneemmat varmaan tiedostavatkin nämä edellä mainitut seikat.


Yksittäinen puolue muodostaa aktiivien verkoston, joka koostuu yhteiset periaatteet jakavista ihmisistä. Joissain puolueissa jäsenyys on sidottu suoraan puolueeseen, kun taas esimerkiksi Vasemmistoliitossa jäsen liittyy paikalliseen järjestöön. Päätöksen teko tapahtuu demokraattisesti myös puolueen sisällä. Puolue ei ohjaa yhdistyksiä, eikä yksittäisten jäsenten toimintaa.

Puoluepoliittisella sitoutumattouudella ilmeisesti halutaan viestiä jostain erityisestä vapaudesta toimia toisin. Mitä suuremmaksi tämä joukko kasvaa, sitä vaikeammaksi käy tulevan politiikan suunnan arviointi. Josko sitten kuitenkin täältä vasemmalta katsottuna näyttäisi menevän porvarillisen hegemonian piiriin tämä ismittömyys.


Ideologia kuitenkin määrittää harjoitetun politiikan suuntaa. Asettumalla ehdolle jonkin puolueen-, tai yhteislistan kautta viestii äänestäjälle myös hyväksyvänsä tämän arvopohjan ja ajaman yleispolitiikan. Kuntatasolla ideologiset erot näkyvät ehkäpä valtakunnan politiikkaa vähemmän.


Hyväkään henkilökohtainen äänisaalis ei aina avaa pääsyä valtuustoon. Käytännössä lähes jokaisen listan eniten ääniä kerännyt pääsee läpi. Käytetystä vaalitavasta johtuen suurimman kokonaispotin keränneeltä listalta nousee valtuustoon helpommin myös pienemmän määrän henkilökohtaisia ääniä keränneitä. Edellisten vaalien tuloksista selviää, että erot äänimäärissä ovat suhteellisen pieniä. Vasemmiston osalta 4 ehdokasta 5 äänen sisällä kisasi viimeisestä paikasta. Huomioitavaa myös, että vihreiden valtuustopaikka jäi vain yhden äänen päähän.


Autoilevana ja fyysistä työtä tekevänä duunarina tiedostan yhteiskunnassa olevan myös minua heikommassa asemassa olevia. Vasemmistolaista politiikkaa tehdään oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja vapaan yhteiskunnan puolesta. Mahdollisuudet inhimilliseen elämään on taattava kaikille, ei harvoille! Tervetuloa mukaan tekemään vaalityötä.Jaakko Latvanlehto

Muhoksen Vasemmiston puheenjohtaja