Panostus lasten hyvinvointiin kannattaa

Panostus lasten hyvinvointiin kannattaa

Panostus lasten hyvinvointiin kannattaa

Lapsella on kuntalain ja erityslainsäädännön nojalla oikeus turvalliseen, terveelliseen ja kehittävään kouluympäristöön. Jatkuvat leikkaukset opetuspuolen määrärahoista Muhoksella vaikeuttavat koulujen toimintaa ja eriarvoistavat lapsia

Muhoksen kouluissa oppilasmäärät ovat pääsääntöisesti kasvamassa ja koulujen toimintoja halutaan keskittää keskustan kouluihin. Mahdollinen Kylmälänkylän koulun lakkauttaminen olisi vain ensimmäinen askel kohti keskittämistä. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja, että Kylmälänkylän jälkeen viranhaltioiden mielenkiinto kohdistuu Huovilan ja Laitasaaren kouluihin. Näin ollen oppilasmäärät jäljelle jäävien koulujen luokissa pakostakin kasvaisivat. Isommilla ryhmillä toimiminen olisi entistäkin vaikeampaa. Ryhmäkokoa ei tulisi kasvattaa yli 20 oppilaaseen / opettaja. Luokan ohjaajan sairastuessa hänen tilalleen ei saa palkata sijaista ellei kyse ole pitkästä sairaslomasta. Ohjaajia on käytettävissä vähän ja ohjaajan sairastuessa opettaja on yksin luokassa, jossa voi olla useampikin henkilökohtaista ohjausta tarvitsevaa oppilasta.

Mikäli kuntakeskuksen ulkopuolella olevia kouluja päätetään lakkauttaa, alueet eriarvoistuvat ja pidemmällä aikavälillä lakkautukset tulevat vaikuttamaan asuinalueiden vetovoimaisuuteen. Lisäksi lakkautusten aiheuttamat pitkät koulumatkat tulevat väistämättä nostamaan huolen pienten koululaisten jaksamisesta. Jo senkin takia kouluverkon supistamisesta tulisi pidättäytyä.

Kirkonkylän alakoululla lakkautettu aamupäiväkerho toiminta tulee käynnistää uudelleen, sekä iltapäiväkerhoihin tulee saada lisää ohjaajia ja oppilaspaikkoja. Tämä tukisi pienten koululaisten koulunkäyntiä ja arjen sujumista, kun ennen tai jälkeen koulupäivän ei tarvitsisi välttämättä olla yksin kotona. 

Muhoksen kunnanhallitus on kiristänyt koulukyyteihin oikeuttavia rajoja tiukemmiksi kuin kunkin oppilaan matka, ikä ja tieolosuhde huomioon ottaen suositellaan koululiitu järjestelmässä. Rajat tulisi laskea vähintään liikenne ja viestintäministeriöin asettamiin suosituksiin.

Opetukseen sekä varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen investointi että panostus ihmisten hyvinvointiin. Laadukas opetus ja varhaiskasvatus tasottaa perhetaustoista aiheutuvia eroja sekä parantaa oppimistuloksia. Muhoksen kouluissa on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Opettajilla pitää olla riittävästi aikaa oppilailleen. Oppilaiden sekä opettajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta on pidettävä huolta. Näiden seikkojen turvaaminen on päättäjien velvollisuus.


Jari Sirkko