Sosiaali- ja terveyslautakunnan alibudjetoinnista päästy eroon

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alibudjetoinnista päästy eroon


Nyt on Muhoksella jo pari vuotta sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio tehty oikein perustein, eikä ole tarvinnut enää myöntää huomattavia lisämäärärahoja. Aikaisemmin piti keinotekoisesti pienentää lautakunnan talousarviota etenkin erikoissairaanhoidon osalta. Kun talousarviovuosi eteni, valtuusto joutui käsittelemään talousarvion ylityksen ja myöntämään lisämäärärahan. Talousarvio ja lisämääräraha muodostivat yhdessä lähelle lautakunnan alkuperäistä olleen talousarvion määrän.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa pystytään hyödyntämään tilastollisia malleja ja ammattitaitoinen henkilökunta pystyy tekemään tarkan ennusteen talousarviota varten. Mallit pohjautuvat yksityiskohtaisiin tilastoihin ja kun näissä huomioidaan kunkin kunnan väestörakenteen ominaispiirteet, saadaan hyvinkin tarkka ennuste. Tätä tapaa tehdä talousarvio täytyy jatkaa tästä eteenpäinkin.

Muhoksella  tehdään jo nyt hyvää ennaltaehkäisevää työtä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mutta jos haluamme esim. erikoissairaanhoidon kuluja pienemmäksi, on ennaltaehkäisyyn panostettava lisää. On tarkasteltava mistä kulut muodostuvat ja valittava yhdessä henkilökunnan kanssa muutama kohde joihin kohdennetaan kunnassa erikoistoimenpiteitä ennaltaehkäisevästi. Henkilökunnan työpanosta joko kohdennetaan ennaltaehkäisyyn tai palkataan lisää työntekijöitä tätä ennaltaehkäisyä tekemään. Näin saavutetaan pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä. Muutoinkin on mietittävä henkilökunnan riittävyyttä, jaksamista ja työpanosten kohdentamista.

Vasemmiston mielestä kunnallisten palveluiden tulee jatkossakin olla julkisesti tuotettuja, sillä ihmisten perustarpeet eivät saa olla voitontavoittelun väline. Sosiaali- ja terveyspalveluiden on taattava hoitoon pääsy ja palveluiden saatavuus riittävän nopeasti.

Moniammatillista yhteistyötä vastuualueiden välillä tulee ylläpitää ja parantaa. Resursseja lisäämällä kuntalaisilla on mahdollisuus saada palveluita siten, että heidän kokonaistilanteensa on paremmin hallussa. Neuvolapalveluiden korkealaatuisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta on huolehdittava ja kouluterveydenhuollon resursseja on lisättävä.

Seppo Suikkanen, Tuomo Suikkanen ja Ari Kankaanpää