Mielipide kanteluun Kirkonkylän alakoulun toiminnasta

Mielipide kanteluun Kirkonkylän alakoulun toiminnasta

Mielipide kanteluun Kirkonkylän alakoulun toiminnasta

Tervareitissä 20.9 ollut kirjoitus huoltajien arvostelusta Kirkonkylän alakoulun toimintaa kohtaan sai sappeni kiehahtamaan.

Kirjoituksessa kerrottiin, kuinka osa Kirkonkylän alakoulun vanhemmista sekä Mäntyranta - Honkalan asukkaista on laatinut yhdeksänkohtaisen kantelun koulun toiminnasta Aluehallintovirastolle. 

Tässä kantelussa saivat osansa opettajat, rehtori, opetustoimi sekä koulukyytien järjestäjät. Ainoat, kenen toiminnasta ei vielä näyttänyt kanteen tekijöillä olevan valittamista olivat keittiöhenkilökunta sekä kiinteistön kunnossapito.

Kantelun sisältö näyttää olevan tehty yksittäisen henkilön kokemusten perusteella, eikä kantelussa näytetä tuovan esille yhtään kunnollista varmaa tosiasiaa väitteiden perusteeksi. 

Kaiken huippuna kantelun ovat allekirjoittaneet osin henkilöt, joilla ei ole enää omia lapsia alakoulussa tai heillä ei ole mitään tekemistä alakoulun toiminnan kanssa. Tämä mielestäni myös nakertaa pohjaa kanteen uskottavuudelta. 

Näyttääkin että osalla kantelun allekirjoittaneista on vain tarkoitus jatkaa kipuilua vuosien takaisten koulupäätösten raunioilla.

Mitä taas tulee Kirkonkylän alakoulun toimintaan, olen täysin päinvastaista mieltä kanteen allekirjoittaneiden kanssa. 

On totta, että koulukyydeissä olisi toivomisen varaa, mutta on erittäin hankala suunnitella kyyditykset siten että ne sopisivat sekä yläkoulun että alakoulun tuntijakoihin. Tarvittaessa koulukyytejä on suoritettu takseilla. Lisäksi, jos lapsen koulukyytiin taksilla / linja-autolla on perusteet (sairaus tms.) vaikka koululiituluokitus ei sitä suoraan puoltaisikaan, on ne saatu järjestettyä kiitettävästi.  Tämä tuntijako ongelma koulujen välillä myös osaltaan aiheuttaa koulupäivien alkamisen klo.8. Jos koulut alkaisivat jatkuvasti klo 9. osa tunneista jouduttaisiin siirtämään iltapäivään ja ainakin omakohtainen kokemukseni on, että iltapäivällä lapsi on jo väsyneempi koulupäivään ja sitä kautta levottomampi. Lisäksi moni lapsi joutuisi olemaan yksin kotona pidempään aamulla, koska vanhemmat joutuvat lähtemään töihin.  1-2 luokkalaisille on tarjolla iltapäiväkerho toimintaa joten heidän ei välttämättä tarvitse olla iltapäivisin yksin kotona. 

Mielestäni se, saako lapsi riittävästi unta kun koulupäivä alkaa klo 8 on vanhempien tehtävä huolehtia. Vaakakuppiin voidaan asettaa lapsen jaksaminen koulussa tai mahdollinen harrasteiden sijoittuminen myöhäiseen ajankohtaan koulupäivien iltoina. Vanhempien tehtävä on päättää, kumpi vaakakupissa painaa enemmän mikäli jaksamisen kanssa on haasteita. Näin ainakin itse pyrin tekemään.

Aamun  avauksiin, koulun välituntien, sekä ruokailujen ajankohtiin kohdistuvan moittiminen kantelussa sivuutan toteamalla moiset valitukset lähinnä naurettaviksi.

Mitä taas tulee koulun ja kodin yhteistyöhön, on se mielestäni hyvällä, osin jopa kiitettävällä tasolla. On totta, että Wilma – viestintä työkaluna kodin ja koulun välillä on saanut suuren roolin kouluilla, mutta tarvittaessa koululta on otettu puhelimitse yhteyttä jos jokin asia on sitä vaatinut. Samaten opettajat ja rehtorin saa puhelimitse hyvin kiinni ja asioita hoidetaan hyvin. Koululla on vanhempainillat joissa voi keskustella opettajien kanssa ja ainakin oma kokemukseni on, että mielenpäällä olleisiin kysymyksiin saa hyvin vastauksia. Kaiken tämän lisäksi alakoululla toimii aktiivinen vanhempainyhdistys joka tekee yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Toivotankin kaikki kantelun allekirjoittaneet vanhemmat tervetulleeksi mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan ja näin lisäämään sekä kehittämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä

Kaiken tämän jälkeen haluankin kanteen tekijöiltä kysyä: 

Millaisen kuvan te nyt annatte esimerkiksi paikkakunnalle muuttoa harkitsevalle perheelle? Miten luulette koulun ja kodin välisen yhteistyön paranevan tämän kantelun avulla kun opetuksen tavoitteiden ja määrien toteutumista väitetään puutteelliseksi ja osin jopa lain vastaiseksi? Lisäksi henkilökunnan toimintaa moititaan raskaimman jälkeen. 

Mielestäni Kirkonkylän alakoululla on osaava ja hyvä henkilökunta ja tällaisten kanteluiden tekeminen vain haittaa koulun toimintaa ja on myös erittäin huonoa mainosta Muhokselle.


Muhoksen kirkonkylän alakoulun oppilaan isä

Jari Sirkko

Kirjoitus on julkaistu Tervareitissä 27.9.2016