Tietotekniikastako aina hyötyä?

Tietotekniikastako aina hyötyä?

Tietotekniikastako aina hyötyä?

Suomen hallitus ajaa tietotekniikan lisäämistä kaikissa toiminnoissa. Muhoksellakin on tehty valtuustoaloite että Muhoksen perusopetuksen vuosiluokkien 3-9 oppilaille hankitaan vuosina 2017-19 sähköisen oppimisalustan käyttöön tarvittava laitteisto

Puhutaan teknologian lisäämisestä kouluihin, siitä kuinka eri tietotekniikan välineitä tulisi lisätä opetukseen. Millä rahalla tämä tehtäisiin, kun jo nyt koululaiset joutuvat käyttämään vanhempia käytettyjä kirjoja. Olisiko kuitenkin viisaampaa panostaa esimerkiksi siihen, että jokaisella oppilaalla olisi käytössä oppiaineisiin tarvittavat kirjat. Ja kuinka opetetaan kädentaitoja kuten teknistä työtä, jos ei ole määrärahoja ostaa tarvikkeita? 

Koulusta tulee läksyjä, joihin tulee etsiä tietoa internetistä. Koulu olettaa, että jokainen oppilas voi tehdä kotona kyseiset tehtävät. Kaikilla oppilailla ei ole kuitenkaan mahdollista kotona tehdä tehtäviä joihin tarvitaan tietokonetta tai tulostinta. Mielestäni alakoululaisten pitäisi pystyä tekemään läksyt ilman tietokonetta.

Lapset ja nuoret viettävät muutenkin huolestuttavan paljon aikaa tietokoneen, television, pelikonsolin ja puhelimen seurassa. Mieluummin heidän tulisi viettää aikansa ulkona liikkuen. 

Tietotekniikkaan panostaminen ei OECD:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan paranna oppilaiden oppimista. OECD:n opetusjohtaja Andreas Scheleicherin mukaan teknologiaan on yleisesti liittynyt vääriä toiveita.  Ajatellaan, että oppiminen muuttuu paremmaksi tietotekniikan myötä. Tietotekniikka saattaa olla jopa häiriöksi luokassa ja kotitehtävät voidaan tehdä vain kopioimalla vastauksia internetistä. Onko tietotekniikasta hyötyä oppilaiden kehitykselle?

Hanne Huusko