Aika vaikuttaa, aika äänestää

Aika vaikuttaa, aika äänestää

Aika vaikuttaa, aika äänestää

Olemme valtuustokauden loppusuoralla, nyt kuntalaisilla on jälleen aika päättää siitä miten ja ketkä vievät kuntaa seuraavat neljä vuotta eteenpäin.

Kuluvalla valtuustokaudella on tehty iso selvitys Oulun seudun kuntien kesken kuntaliitoksista. Niihin ei selvityksen perusteella ollut edellytyksiä ja jatkamme Muhoksella itsenäisenä kuntana. Me vasemmistossa haluamme Muhoksen jatkavan elinvoimaisena ja hyvinvoivana kuntana kuntalaisille. Tämä edellyttää että asuminen, tiestöt, koulut, liikuntapaikat ja muutkin palvelut ovat kunnossa.

Vasemmistolla onkin ollut merkittävä rooli esim. uuden yläkoulu/liikuntahallin toteutukseen saattamisessa vaalikaudella. Lähihistorian suurin hanke onkin saatu toteutettua hyvässä konsensuksessa kaikkien kanssa. Koko kuntaa palveleva yläkoulu onkin hyvä esimerkki hyvinvoinnin edistämisestä.

Tarvitsemme hankkeita jotka lisäävät kunnan vetovoimaisuutta. Monipuolisen asumisen mahdollisuus on yksi vetovoimatekijä. Nyt Muhoksella tarvittaisiin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Muhoksella on kyllä vapaita asuntoja, mutta Kunta-asunnot Oy:n hallinnoimissa asunnoissa on Oulun seudun korkeimpiin asettuva vuokrataso.

Emme halua että nuoret ja nuoret perheet muuttavat muualle asumaan sen vuoksi ettei Muhoksella ole vara asua. Siksi olisi järkevää rakentaa nuorille sekä vanhusväestölle suunnattuja vuokra-asuntoja keskustaajamaan jossa palvelut ovat lähellä.

Nykyisistä rakennuksista pitää huolehtia paremmin. Rakennus on kuin auto jota pitää huoltaa ja vikoihin puuttua hyvissä ajoin. Jos näin ei tehdä ongelmat yleensä tahtovat kasvaa ja kustannukset nousevat sitä myötä. Ongelmien ilmetessä rakennuksen myyntiin laittaminen ei ole oikea tapa toimia. Valitettavasti jotkut tahot ajattelevat näin, se ei ole järkevää eikä kestävää kehitystä.

Koko kunnan etu tulee olemaan Vt:22:n perusparannus hankkeen maaliin saattaminen. Tätä työtä tulee tehdä yli puoluerajojen. Hyvät liikenneyhteydet ja niiden toimivuus tulevat lisäämään merkittävästi Muhoksen elinvoimaisuutta ja yrityksille parempia toimintaedellytyksiä. Meidän pitää nähdä pitkälle tulevaisuuteen: miten Muhos ja yleensä koko Oulujokilaakso saadaan haluttavaksi uusille yrityksille ja ihmisille. Yksi avaintekijä on liikenneyhteydet!

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaan maakuntahallintoon menisikin, myös kunnissa tehdään päätöksiä näihin liittyvissä asioissa. Valtuustot voivat ja niiden pitää viestittää maakunnalle niistä huomioista ja epäkohdista joita kunnassa olevissa sosiaali- ja terveyspalveluissa olisi korjattavaa. Muhoksen vasemmiston valtuustoryhmä onkin jättänyt esim. valtuustoaloitteen terveyskeskusmaksujen poistosta.

Työllisyyden hoitoon on suunnattava resursseja. Kaikki millä ehkäistään syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä on kunnalle ja koko yhteiselle hyvinvoinnille eduksi ja mikä tärkeintä, ihmiselle itselleen. Päättäjien pitäisikin omaksua tahtotila "ketään ei jätetä”.

Haluamme kehittää ja rakentaa hyvää kuntaa ihmisille tuloluokista riippumatta, pelkästään tiettyyn ryhmään (omaan napaan tuijottaminen) ei Vasemmistolle käy! Vasemmisto haluaa olla ihmisten asialla.

Päätöksentekoon tarvitaan hyviä realistisia päättäjiä, jotka katsovat myös pidemmälle tulevaisuuteen. Kehitä ja rakenna kanssamme hyvinvoivaa kuntaa tulevillekin sukupolville.

Kuntalainen, sinä päätät miten kunnassa toimitaan.

Veli Paasimaa