Katse tulevaisuuteen

Katse tulevaisuuteen

Kuntien tulevaisuuden keskeisimmät haasteet ovat talouden kestävyys ja ekologinen kestävyys. Muhoksella olemme Hinku-verkostossa mukana ja osaltamme menemme kohti hiilineutraalia kuntaa. Tämä antanut hyvän pohjan Muhokselle olla muiden kuntien joukossa hillitsemässä energia ja materiaali hankinnoilla ilmastonmuutosta.


Talouden osalta onkin hiukan haastavampaa. Tarvitsemme kestäviä sekä tosiasioihin perustuvia päätöksiä, jotta voimme jatkaa itsenäisenä kuntana tulevaisuudessakin.


Edellisten vuosien raskaat investoinnit ovat olleet kuntataloudellemme haastavia, mutta kuitenkin kuntalaisille ja kunnan toiminnan kannalta tarpeellisia. Tuleva valtuustokausi onkin tuleville päättäjille vaikea. Erilaiset hankkeet ja investoinnit pitää tarkoin harkiten päättää miten ne voidaan toteuttaa talous kestävästi huomioiden. Valtuutettujen pitäisi myös pystyä esityksissään kertomaan, miten se rahoitetaan jos asia rahoitusta vaatii.


Kuluva hallituskausi on syönyt valtavasti viranhaltijoiden ja päättäjien voimavaroja lukuisten eri valitusten ja lausuntopyyntöjen muodossa. Ne kuitenkin kuuluvat kunnan toimintaan, vaikka niihin käytetty aika on ollut pois kunnan ja kuntalaisten tarpeisiin liittyvistä asioista sekä niihin perehtymisistä. Asiat on kuitenkin pystytty hoitamaan, vaikkakin työmäärä on vienyt päättäjien vapaa-aikaa ja jopa henkilökohtaista loma-aikaa. Kunnanhallituksessa henki on ollut kuitenkin hyvä. Ilman hyvää yhteistyökykyä yli puoluerajojen monen päättäjän kestävyys olisi jaksamisen rajoilla.


Katse täytyy kuitenkin laittaa tulevaisuuteen ja luottaa siihen, että asiat menevät hyvässä yhteisymmärryksessä eteenpäin. Kukaan ei kunnan kokoista laivaa pysty yksin ohjaamaan. Yhteistyö on se voima, jota kunta tarvitsee ja jolla myöskin kuntalaisten luottamus ansaitaan. Vaikka ei aina olla samaa mieltä päätettävistä asioista, se ei tarkoita sitä etteikö olisi yhteistyötä tehty. Demokratian perusteisiin kuuluu myöskin enemmistön päätökset.


Vaalien ollessa taas ovella, on kuntalaisten aika päättää äänestämällä seuraavaksi neljäksi vuodeksi kuntiin valtuutetut. Tärkeitä kuntaa koskevia asioita tulee aina olemaan, vaikka sote vastuu kunnilta lähteekin pois. Äänestämällä voi vaikuttaa minkälaista kuntaa kehitetään ja pysytäänkö elinvoimaisena, itsenäisenä kuntana.


Veli Paasimaa

Kunnahallituksen pj