Muhoksen kirkonkylän alakoulun tiloissa muhii aikapommi?

Muhoksen kirkonkylän alakoulun tiloissa muhii aikapommi?

Muhoksen kirkonkylän alakoulun tiloissa muhii aikapommi?

Kuluneella viikolla Alakoulun vanhempien keskuuteen levisi tieto, että koululla on tehty syyslomaviikon aikana pintanäytemittauksia mahdollisen kosteusvaurion vuoksi. Koulun tiedotuskanava Wilmaan laitettiin lyhyt tiedote asiasta vanhemmille, mutta kuulostaa, ettei monikaan ole tiedotetta huomannut. Mittaustulosten kerrottiin olevan nähtävillä ja luettavissa koulun kansliassa, rehtorilla sekä esiopetuksen opettajilla.

Moni vanhempi ei ole kyseisiä tuloksia nähnyt, jonka vuoksi epätietoisuus on ollut suurta. Sosiaalisessa mediassa aihe on aiheuttanut keskusteluryöpyn ja suuren määrän huolta.

Mistä nyt siis on kyse?

Inspecta testauslaitos on tehnyt alakoululla materiaalinäytteen mikrobianalyysiin tarvittavien näytteiden keruun sekä tarkastuskäynnin 26.10.2016. Näytteet on analysoitu suoraviljelyn perusteella 7.11.2016.

Näytteiden analysointi antoi seuraavat tulokset:

  • Sieni-itiö Penicillium ++++ (erittäin runsas kasvu, yli 200pmy)
  • Sieni-itiö Acremonium ++++ (erittäin runsas kasvu, yli 200pmy)
  • Vaaleat hiivat +++(runsas kasvu, 50-200pmy)
  • Aktinobakteerit (sädesieni) +++ (runsas kasvu, 50-200pmy)

Lisäksi tarkastuskäynnillä havaittiin mikrobeihin, VOC-yhdisteisiin sekä kreosiittiin viittaavaa hajua.

Monellekaan vanhemmalle nämä tulokset eivät kerro juuri mitään, mutta kyse on vakavasta asiasta.

Penicillium on yleisin sisätiloissa todettava home. Kosteusvaurion yhteydessä se voi alkaa kasvaa rakenteissa ja tuolloin se voi myös aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Penicilliumia pidetään ensilinjan homeena eli tuoreeseen kosteusvaurioon viittaavana mikrobina.

Acremonium voi olla allergisoiva toksiinin tuottaja joka viihtyy selluloosaa sisältävillä rakennusmateriaaleilla. Sen on osoitettu tuottavan myrkkyä rakennusmateriaaleissa kasvaessaan.

Vaaleat hiivat ovat suurina kasvustoina esiintyessään terveyshaitta, jotkat aiheuttavat allergioita ja voivat alkaa kasvamaan iholla ja limakalvoilla mm. suussa, nenässä ja poskionteloissa. Mahdollisesti aiheuttavat myös erilaisia suolistovaivoja sekä alveoliittia (homepölykeuhko).

Aktinobakteeri t eli sädesienet ovat maaperäbakteereiden ryhmä, jotka tietyllä tavalla muistuttavat sieniä kasvutavaltaan. Aktinobakteerit voivat allergisoida, ne tuottavat toksiineja ja voivat aiheuttaa mm. homepölykeuhkoa. Aktinobakteerit viihtyvät märässä ja niitä pidetään kosteusvaurio indikaattorina. Aktinobakteeria ei pitäisi olla lainkaan kaupunkirakennuksissa. Jos aktinobakteerin toteaminen liittyy tiedossa olevaan kosteusvaurioon, niitä voidaan pitää terveyshaittana pitoisuudesta riippumatta.

VOC-yhdisteiden päästölähteitä ovat etenkin rakennus- ja sisustusmateriaalit, pesuaineet ja joissain tapauksissa mikrobikasvustot. Rakennusmateriaaleista erittyvät päästöt ovat peräisin muun muassa liuotin- ja raaka-ainejäämistä sekä valmistusprosessien reaktio- ja hajoamistuotteista.

Kreosiittia eli kivihiilitervapikeä on käytetty vesieristeenä Suomessa 50-luvun lopulle saakka. Kreosiitti on terveydelle vaarallinen aine jonka merkittävin haitta on syöpäriski.

Nämä kaikki voivat siis aiheuttaa kosteusvaurioaltistumiselle tyypillisiä oireita kuten nenän tukkoisuus, nuha, limaneritys, pitkittynyt yskä, silmäoireet, käheys, hengen ahdistus, väsymys, päänsärky, lämpöily, kuume, pahoinvointi, nivelsärky ja lihassärky.

Kunnalla on sekä kuntalain että erityislainsäädännön nojalla yleinen vastuu myös koulurakennusten terveellisyydestä. Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Jos koulussa on havaittu terveyttä uhkaava tekijä, on syy selvitettävä ja korjattava tai turvattava oppilaiden turvallisuus muilla tavoin. Terveydensuojelulain mukaan sisäilman olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tiloissa oleskeleville.  Terveydensuojelulaki ei edellytä altisteen ja sairauden välisen yhteyden osoittamista, vaan sen selvittämistä altistutaanko rakennuksessa terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Lain mukaan toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi ja rajoittamiseksi. Terveyden suojeluviranomaisella on lain perusteella vastuu terveyshaitan huolellisesta selvittämisestä. 

Vanhemmat toimivat lasten ja nuorten edustajina koulun sisäilmaan liittyvissä ongelmatilanteissa. He ovat usein ensimmäisiä, jotka huomaavat muutoksen lapsen terveydentilassa. 


Näihin tietoihin nojaten onkin syytä esittää Muhoksen kunnan viranhaltijaston suuntaan kysymys: Mitä te nyt aiotte asian tiimoilta tehdä?

Tietojen salailu, vähättely, tai asian vaatimien toimenpiteiden venyttely eivät ole oikeita tapoja toimia. On syytä tiedottaa kunnan internet sivuilla sekä Wilmassa missä vaiheessa asian hoitaminen kulloinkin on. Nyt tarvitaan rehellisyyttä ja avoimuutta.

Vanhempien, ketkä huomaavat lastensa terveydentilassa muutoksia, olisi syytä tutkituttaa mahdolliset oireet ja muutokset lääkärillä mahdollisimman pikaisesti. Näin, mikäli tilanteesta on aiheutunut haittaa lapselle, on sitä helpompi ruveta jälkikäteen selvittämään. Tämä sama koskee myös tiloissa työskentelevää henkilökuntaa.


Jari Sirkko


Kirjoitus on julkaistu Tervareitissä 13.12.2016