Muhoksen kunta rahoittaa LED näytön kaupan

Muhoksen kunta rahoittaa LED näytön kaupan

Muhoksen kunta rahoittaa LED-taulun kaupan ja kantaa riskit?

Huomasin selatessani Muhoksen kunnanhallituksen 13.2.2017 tulevan kokouksen esityslistaa, että listalle on laitettu esitys, jossa Muhoksen kunta ostaa Koivikon pellolla olevan LED-näyttökokonaisuuden. Näytön omistaa Oulun LV-Service ja laitteen sähköliittymän ja varaosapaketin omistaa Mediajätti Oy. Kaupan jälkeen kunta tekee vuokra- ja lunastus sopimuksen Muhoksen pallosalamat ry:n kanssa. Sopimus on kestoltaan viisi vuotta ja kuusi kuukautta. LED-taulun kauppahinta olisi toteutuessaan 55000€ Alv 0 %. Kauppasummasta maksettaisiin Oulun LV Service:lle 50000€ Alv 0 % ja Pikkujätti Oy:lle 5000€ Alv 0 %

Olen kirjoittanut 29.1.2013 julkaistussa Tervareitissä kirjoituksen, jossa kritisoin Muhoksen kunnan ja Mediajätti Oy:n (Pikkujätti Oy) välistä sopimusta. Kunta osti mainosaikaa viideksi vuodeksi hintaan 19000€ ja maksoi sen etukäteen. Edellä mainitussa kirjoituksessa paheksuin tätä etukäteen maksamista. Näytön perustamiskustannuksia oli helppo keventää, kun kunta maksoi media-ajan etukäteen.

Nyt kunta on mahdollisesti rahoittamassa kauppaa,  jossa edellä mainittu yrittäjä pääsee eroon koko hankinnasta ja mahdolliset kustannukset voivat kaatua kunnalle, vaikka tuo etukäteen ostettu media-aika ei ole vielä edes loppuun kulutettu. 

Miksi Muhoksen kunnan pitäisi lähteä rahoittajaksi kyseiseen kauppaan? Kauppaan sisältyy mitä suurimmassa määrin riskejä. Muhoksen kunta rahoittaisi kaupan lainanotto valtuutta korottamalla. Toisin sanoen, kunta joutuisi ottamaan kauppaa varten lainarahoitusta. Edelleen kaupan jälkeen kunta tekisi vuokra ja lunastus sopimuksen Muhoksen pallosalamat ry:n kanssa. Sopimuksen kesto olisi viisi ja puoli vuotta, jonka aikana ostajalla olisi mahdollisuus lunastaa näyttö itselleen. Mitä tapahtuu, jos Muhoksen pallosalamat ry ei pystykään lunastamaan tuon viiden ja puolen vuoden aikana näyttöä itselleen? Silloin näyttö ja lainakulut jäävät kunnan ja kuntalaisten hoidettavaksi. Pikkujätti Oy:n (Mediajätti Oy) taloustiedoista selviää, että kyseisen yrityksen toiminta on tuottanut viimeisen kahden vuoden aikana liikevoittoa 16000€. Tätä ennen yritys on tuottanut vuodet 2013 ja 2014 tappiota 17000€, eli neljän vuoden syklillä yritys on päässyt hädin tuskin nolla tulokseen. Kaupan lisäksi Muhoksen pallosalamat ry vastaisi kaikista käyttö ja huoltokustannuksista sopimusaikana. Täytyy muistaa, että kyseinen näyttö on jo 4 vuotta vanha ja todennäköisesti huoltokustannukset tulevat kasvamaan laitteen ikääntyessä. Näihin seikkoihin peilaten Muhoksen pallosalamat ry:llä ei ole kovinkaan hyvät lähtökohdat saada näyttöä lunastettua omakseen. Näytön kaatuessa kunnan niskoille, sen pyörittäminen ei missään olosuhteissa ole kunnan toimintaa tukevaa. Lisäksi kireän taloustilanteen vuoksi velkaantuneen kunnan on täysin perusteetonta ottaa tällainen riski.

Mikäli Muhoksen pallosalamat ry haluaa ostaa näytön ja pyörittää sen toimintaa, seuran tulisi mielestäni hankkia se ilman kunnan rahoitusta ja riskiä siitä, että kuntalaiset joutuvat kaupan maksajiksi.

Jari Sirkko

Kirjoitus on julkaistu Tervareitissä 14.2.2017