Oikeus ja kohtuus

Oikeus ja kohtuus

Oikeus ja kohtuus

Eläkeuudistuksessa heikoille ja niin sanotusti viimeiselle sijalle jäivät fyysisesti raskasta työtä tekevät ihmiset, mm. rakennusalan työntekijöistä alle 20 % selviää terveenä nykyisen 63 vuoden eläkeikään asti. Eikö jokaisella työuransa tehneellä pitäisi olla oikeus nauttia myös terveistä ja ansaituista eläkepäivistä? 

Eläkeuudistukseen väsätty työuraeläke ei tule toimimaan esimerkiksi rakennusalalla. Työuraeläkkeelle pääsy edellyttää 38 vuoden työuran. Rakennusalan kausiluontoisuuden ja myös muiden epäsäännöllisten työalojen kohdalla tämä ei toteudu ja on melkein mahdotonta saavuttaa.

Siksi on oikein myös nostaa keskusteluun eläkekatto.  Suomi on yksi harvoista Euroopan maista jossa ei ole säädetty eläkekattoa. Se on käytössä mm Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Norjassa. Metalliliiton eräät isot ammattiosastot ovatkin ottaneet tämän epäkohdan esille ja vaativat myös Suomeen eläkekattoa. Kohtuullisuuden nimissä tämä olisi aivan oikein että korkeisiin eläkkeisiin käytettäisiin leikkauksia. Eläkekatto tulisi olla 3000-4000 eurossa. Mikäli eläkekatto olisi 3000 euroa ja toteutettaisiin verotuksella, saataisiin noin 855 miljoonan säästöt ja tämä koskisi ainoastaan noin 5% eläkkeensaajista eli 65 000 henkilöä.