Yhdistys


Muhoksen Vasemmiston tarkoitus on järjestää toiminta-alueellaan jäsentensä sekä muiden Vasemmistoliiton tavoitteiden mukaisesti toimivien ihmisten keskeistä yhteistoimintaa. Yhdistys ottaa osaa valtiolliseen, maakunnalliseen ja kunnalliseen sekä muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

 

Muhoksen Vasemmiston tavoitteena on lisätä alueellista, taloudellista, sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä edistää työelämän demokratisointia ja ympäristönsuojelua. Lisäksi haluamme puolustaa ja laajentaa ihmisten demokraattisia oikeuksia ja vapauksia, kehittää kulttuuri- ja sivistyselämää sekä edistää ja kehittää kansanvaltaisia käsityksiä ja tavoitteita.

Vasemmistolaisella työväenliikkeellä on Muhoksella pitkät perinteet, 100-vuotisjuhlaa vietettiin 12.11.2005.

talo2