Kuntien tulevaisuus

Kuntien tulevaisuus

Haapala-Juha


Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto ei ole laatinut erillistä vaaliohjelmaa vaalipiirin alueelle. Piirin tavoitteet ja näkemykset nojaavat puolueen kuntavaaliteemoihin. Vaalipiirimme kunnat ovat myös kovin erilaisia, joten tärkeintä olisi keskittyä jokaisessa kunnassa omiin tavoitteisiin ja rakentaa niistä oma ohjelma kuntavaaliin ja tulevalle valtuustokaudelle.

Tärkeiksi keskustelun aiheiksi nostaisin ja varmasti tulevat nousemaankin kuntarakenneuudistus ja kuntatalous. Hallitusohjelmaan kirjattu kuntarakenneuudistus on valmisteilla erilaisissa työryhmissä. Kunnat saivat esittää keväällä oman näkemyksensä ja todennäköisesti kuntavaalien jälkeen tulee uusi kierros kuntakuulemiseen. Harmillista on ollut, että uudistushankkeeseen on suhtauduttu kovin kyynisesti ja selkeästi myös vain poliittisen vallan näkökulmasta. Keskustapuolue selkeästi pelkää keskustavallan vähenemistä. Olisin odottanut avoimempaa ja ennakkoluulottomampaa suhtautumista ja samalla reaalitilanteen tunnustamista. Puolueemme lähtee tässä hankkeessa ns. palvelut ja demokratia edellä. Uudistuksen tarkoituksena on saada aikaan vahvoja kuntakokonaisuuksia, jotka kykenevät tuottamaan ja turvaamaan kunnan peruspalvelut kaikille ja tasa-arvoisesti. Uudistus ei tähtää vain tulevalle valtuustokaudelle vaan pitkälle 2020 – 2030 luvuille.

Kuntauudistuksen välttämättömyyttä ohjaa huoltosuhteen muutos, joka konkreettisimmin näkyy Oulun seudun ulkopuolisissa kunnissa. Niissä ikääntymisen ja väestön vähenemisen aiheuttamat ongelmat kärjistyvät. Talousvaikeudet korostuvat työssäkäyvien osuuden vähentyessä kunnan asukkaissa. Valtionosuudet ja verotulot eivät riitä kattamaan kunnan menoja. Väistämätön seuraus on palvelujen heikkeneminen.

Oulun seudulla taas on hieman käänteinen ongelma verrattuna aiemmin toteamaani väestökatoon ja ikääntymiseen. Oulu ja sen lähikunnat ovat muuttovoittoisia ja nuorten osuus kasvaa koko ajan mm. muuttoliikkeen seurauksena. Vaikeudet näkyvät nuorisotyöttömyytenä, koulupudokkaiden kasvavana joukkona ja myös syrjäytymisen lisääntymisenä. Heikentynyt talouskehitys Oulussa, lähikunnissa ja koko valtakunnan tasolla lisää kuntapäättäjien tuskaa.

Keskeisiksi kysymyksiksi siis nousevat tulevalla valtuustokaudella ratkaisut kuntarakenteesta ja kuntataloudenhoidosta. Miten kunnat kykenevät parantamaan elinkeinotoimintojen edellytyksiä ja lisäämistä? Hyvä työllisyys ja elinkeinotoiminta luovat taloudellista liikkumavaraa ja kokonaishyvinvointia. Olisiko isommilla kuntakokonaisuuksilla paremmat edellytykset vastata taloudellisesti palvelutarpeisiin? Voisiko kuntien yhdistäminen vähentää hallintoa ja siirtää henkilöstön painopistettä enemmän suorittavaan sektoriin? Käsipareja enemmän varsinaiseen palvelutuotantoon.

Vasemmistoliiton ehdokkaita ja tulevia valtuutettuja kannustamme olemaan avarakatseisia ja idearikkaita kuntapäätöksissä ja tulevaisuuteen tähtäävissä ratkaisuissa. Voimme osoittaa yhteistyökykymme ja vastuumme. Pitää muistaa, että olemme kuntalaisten asioilla ja tulevaisuuden rakentajia.

Me olemme valmiita työhön kuntalaisten hyväksi

Juha Haapala Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston pj.