Näkökulmani kunnalliseen päätöksentekoon

Näkökulmani kunnalliseen päätöksentekoon


Päivät täyttyvät pääasiassa työstä sekä perhe-elämästä. Oma aika, se itselle varattu, on vähissä.  Miksi siis päätin lähteä mukaan politiikkaan? Koska koen, että minulla on annettavana oma näkökantani ja kokemukseni. Mielestäni kaikkia kykeneviä tarvitaan osallistumaan, jotta demokratia toimisi.

Mikä merkitys palveluilla on kuntalaisille?

Tavallisen työssäkäyvän henkilön näkökulmasta kunnalliset palvelut saattavat vaikuttaa varsin vähäpätöisiltä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita harvoin käyttävä ei osaa niitä kaivata, toisin kuin vanhus tai pitkäaikaissairas. On kuitenkin tärkeää, että nämä palvelut ovat kaikkien saatavilla tarvittaessa. Myöskään yhdenmukaista peruskoulutusta ei saa unohtaa yhteiskuntaa vakauttavana tekijänä. Palveluiden tuottaminen kunnan omana työnä mahdollistaa niiden kehittämisen ja jatkuvuuden.

Asumisen hinta

Muhoksella vuokralla asuminen on lähes poikkeuksetta huomattavan kallista. Monelle pienituloiselle tästä koituukin iso menoerä. Takavuosina kunta päätti luopua miltei kaikista omistamistaan vuokrataloista, mikä osaltaan on kohottanut yleistä vuokratasoa. Tässä tilanteessa olisikin syytä harkita uusien kohteiden rakennuttamista. Näin voitaisiin tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista. Omistusasunnon hankinta kun ei ole kaikille tarpeellista, tai mahdollista.

Jaakko  Latvanlehto