Lasten päivähoitoon panostettava

Lasten päivähoitoon panostettava

Kun työskentelymme uudessa lautakunnassa alkoi tammikuussa 2009, kysyin onko kunnassa minkäänlaista päivähoitostrategiaa. Mitä tekisimme jos tapahtuisi jotain yllättävää, mihin saisimme lapset sijoitettua. Vastaus oli että kyllä niitä äitejä jostain aina tulee. Saamani vastaus oli pelottava. 

Muhoksella kunnallisessa päivähoidossa olevista lapsista perhepäivähoidon osuus on suuri verrattuna ympäristökuntiin ja valtakunnan tasoon.

Perhepäivähoidossa ongemana on varahoitojärjestelmä sekä tulevaisuudessa hoitajien eläköityminen. Lisäksi hoitajilla on järjestään enemmän lapsia kuin mitä on sallittu. Pääsääntöisesti alle 3-vuotiaat sijoitetaan perhepäivähoitoon, joka kuormittaa myös hoitajia, joilla saattaa olla viisi alle kolmevuotiasta samaan aikaan hoidossa. Lain mukaan yhdellä hoitajalla saa olla 4,5 lasta joista tuo 0,5 on esikouluikäinen. Tätä kuitenkin tulkitaan hiukan höllemmin, jota ei saisi tapahtua. Omat lapseni olivat kerran varahoidossa paikassa jossa yhdellä hoitajalla oli nuorin lapsista alle vuoden, sitten oli kaksi juuri vuodenikäistä ja kaksi kolmevuotiasta.

Kunnalla ei ole kirkonkylän alueella päiväkotihoitoa alle 3-vuotiaille lapsille ollenkaan. Koivulehdon päiväkotiin on kyllä rakennettu yksi osasto alle 3-vuotiaita varten mutta se on isompien käytössä, sillä isommillekaan ei muuten ole riittävästi tilaa. Perheen nuoremmat lapset joudutaan viemään eri paikkaan hoitoon kuin vanhemmat lapset. Perheen pitäisi pystyä itse valitsemaan mieluisin hoitomuoto, eli jos perhe haluaa yksi ja neljävuotiaat lapsensa samaan päiväkotiin se ei kunnallisella puolella onnistu.

Ryhmäperhepäiväkodeissa tarjotaan alle 3-vuotiaille vuorohoitoa tarvitseville lapsille hoitoa.

Yksityisten päiväkotipaikkojen määrä kirkonkylän alueella on suurempi kuin kunnan omien päiväkotipaikkojen määrä. Muhoksella on kaksi yksityistä päiväkotia, jotka tarjoavat hoitoa myös alle 3-vuotiaille. Päivähoitomaksut eivät välttämättä kuitenkaan ole samansuuruisia kuin kunnallisessa hoidossa. Esimerkiksi toisessa yksityisessä päiväkodissa kolmen lapsen hoito voi maksaa lähes 300 euroa kuukaudessa enemmän kuin kunnallisessa hoidossa. Lisäksi tulot ja perheen lapsimäärä alentaa maksuja kunnallisella puolella, jossa on myös tarjolla täysin ilmaista hoitoa esimerkiksi tulottomien opiskelijoiden lapsille. Kunnan pitäisi itse pystyä tuottamaan päiväkotihoidon palveluita myös alle 3-vuotiaille tai tulla vastaan yksityisen hoidon kuntalisässä, jotta päivähoitomaksut olisivat samansuuruisia kaikille kuntalaisille. Yksityiset päiväkodit Muhoksella eivät ole mitään ”rikkaiden hoitopaikkoja” vaan ihan tavalliset kuntalaiset joutuvat käyttämään heidän palvelujaa, koska kunta ei pysty tarjoamaan tarvittavaa hoitoa.

Päivähoitostrategian myötä on aloitettu Koivulehdon päiväkodin laajennuksen hankesuunnittelu. Uusia tiloja tarvitaan ja ripeästi. Hoitoa on jouduttu järjestämään muun muassa nuoriso- ja voimailutalon tiloissa jotka eivät ole suunniteltuja päiväkodin pitämiseen. Uuteen rakennukseen on suunniteltu tulevaksi myös avoinpäiväkoti, jonka palvelun odotetaan vähentävän päivähoidossa niin sanotussa virikehoidossa olevien lasten määrää. Se vapauttaisi hoitopaikkoja kokopäivähoitoa tarvitseville lapsille ja toisi myös säästöjä. Nämä tilat on tulevaisuudessa mahdollista muuttaa uuden päiväkotiryhmän käyttöön mikäli tarve vaatii. Koivulehdon päiväkodin sijainti ei kuitenkaan palvele kaikkia kirkonkylän alueella asuvia perheitä kovinkaan hyvin, tämä on aiheuttanut painetta Laitasaaren päiväkotiyksikkön suuntaan. Päiväkotien sijoitusta tulisikin miettiä esim. asutusalueiden ja vanhempien työssäkäyntisuunnan mukaan.

Noora Valkonen, valtuutettu, opetuslautakunnan varapuheenjohtaja

www.noorajapekka.net