Muhos , kasvukunta

Muhos , kasvukunta

Kuntamme on muutaman vuoden sisällä kehittynyt myönteiseen suuntaan. Palvelutaso on säilynyt niukkuuden ajoista huolimatta hyvänä.

Tulevissa kuntavaaleissa tärkein kysymys koskee kunnallisia peruspalveluja. Koulujen toiminta hyvinä ja turvallisina opiskelupaikkoina tulee turvata paitsi nuorten itsensä myös työntekijöiden jaksamisen vuoksi. Vanhusten kotipalvelut ja kuntalaisten hyvät terveyspalvelut ovat tärkeitä. Lapset tarvitsevat toimivaa ja turvallista päivähoitoa sekä tulevaisuuden turvaavaa koulutusta. 

Myös kirjastot, kulttuuripalvelut ja liikunta ovat tärkeitä asioita joista tuleva valtuusto tulee tekemään omat päätöksensä. Myös työhönsä motivoitunut, ammattitaitoinen, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on asukkaiden hyvän palvelun ja kunnan tehokkaan toiminnan tae.

Palvelutaso  Muhoksella on pysynyt hyvänä.  Uusia yrityksiä vuonna 2011 on perustettu 45lopettaneita  19, joten lisäys 26 uutta yritystä. Vuoden 2012 kesäkuuhun mennessä uusia yrityksiä on perustettu 25, lopettaneista ei vielä ole tietoa. Näiden hyvien lukujen lisäksi Muhokselle tarvittaisiin myös työvoimavaltaista yritystoimintaa lisää vahvistamaan kunnan verokertymää. 

Muhoksella rakennustoiminta on vilkasta, uusia työvoimavaltaisia yrityksiä on tulossa Koivikon alueelle ja valtatie 22 saama määräraha on piristysruiske tälle alueelle.

Elämme kunnassa monessa suhteessa vaikeita aikoja. Talouden tasapainottaminen vaatii taitoa ja voimavaroja tulevilta luottamusmiehiltä. Valitut luottamusmiehet ovat aina asukkaiden edustajia kunnallisessa päätöksenteossa. Tiukan taloudellisen tilanteen aikana vastuullisuus korostuu. Kuntavaaleissa ratkaistaan ketkä päättävät kuntalaisten asioista. Tulevat luottamusmiehet tekevät varmasti seuraavan neljän vuoden aikana sinunkin elämääsi koskevia päätöksiä.


Esko Jaukka

Valtuutettu

Kunnanhallituksen jäsen

Tulevaisuus- ja elinkeinojaoston pj.

Muhoksen Vasemmisto ry:n johtokunnan jäsen