Päätösten vaikutus palveluihin

Päätösten vaikutus palveluihin

Kuntavaalien siirtyminen kesäkuun 13 päivään maailmanlaajuisen koronaviruksen (COVID-19) on asettanut kaikki puolueet miettimään, miten tavoittaa äänestäjät. Toritapaamisten järjestäminen rajoituksen myötä vaikeuttaa ihmisten kanssakäymistä. Sosiaalinen verkosto kuntavaaleissa tulee lisääntymään, mutta  tavoittaako sosiaalinen verkosto kaikkia ikäryhmiä.

Muhoksella kulunut valtuustokausi on ollut suurten muutosten edessä. Kokouksia on jouduttu pitämään hybridikokouksena jossa osa kokousedustajista osallistuvat etänä  osa osallistujista kokouspaikalla.

Tämä malli on tuonut suuria haasteita valtuutetuille ja lautakuntien jäsenten työskentelyyn.

Mitä on saatu aikaan kuluvana valtuustoaikana, siitä haluaisin nostaa esille muutamia   huonoja päätöksiä.

Polttavimpana kysymyksenä on Kouluverkkoselvitystyön 2020 tehty suunnitelma. Valtuusto käsitteli asiaa 29.6.2020  päätti perustaa virkamiestyöryhmän, laatimaan vaihtoehtoisia malleja suunnitelman pohjaksi. Suunnitelmassa kouluverkkoselvityksen toteutus tapahtuu vaiheistettuna alkaen vuonna 2023.

Huoli lasten vanhemmilla on aivan ymmärrettävää säilyykö lähikoulu myös tulevaisuudessa, minkä vaikutuksen koulun lopettaminen aiheuttaa kylän elinvoimalle. Honkalan koulun lopettaminen aiheutti lapsiperheiden muuttoja koulun lopettamisen vuoksi. Tästä on esimerkkinä Honkalan koulun lopettaminen v.2006. Kylän kehittäminen on jäänyt toteutumatta. Alueen yleiskaava kaipaa päivitystä. Samoin valtion eli  ELY:n ylläpitämät soratiet  Lehtoseläntie –Laitilantien sekä Suokyläntien erittäin huono kunto on tuonut huolta kylän kehittymiselle  koulun lopettamisen myötä. Vaikutusten arviointi kouluverkkolinjaukselle pitää huolellisesti tutkia.

Toisena asiana nostan esille Muhoksen vanhuspalveluiden kotiaterioiden siirtymisen tapahtuvaksi aterioiden kylmänä toimittamiseen kahdesti viikossa kotipalveluiden asiakkaille 1.6.2020 alkaen. 

Päätökset vanhuspalveluiden kotiaterioiden toimintamalliin tehtiin teknisenlautakunnan kokouksessa 28.8.2019 ja sosiaalilautakunnan päätös 17.10.2019 sekä kunnanhallituksen päätös 4.11.2019. Näillä päätöksillä heikennettiin Muhoksen vanhusten kotiaterioiden palvelut. Haluan nostaa keskusteluun, näinkö me kuntana arvostamme ikääntyneitä vanhempia ja isovanhempia. 

 Päätöksien tavoitteena kehittää Muhoksen ruokahuollon toiminnan ja talouden kehittäminen, mielestäni palveluiden huonontaminen tulee kunnalle huomattavan kalliiksi entiseen toimintaan verrattuna koska ikäihmisten ravitsemuksella on hyvinvoinnin säilyttämiseen suuri merkitys.

Kuntalaiset ja vanhuksen omaiset kysyvät aiheesta, miksi kunta lopetti lämpimän ruoan toimittamisen vanhuspalvelujen kotona asuville asiakkaille. Ruuan laadusta kunta on saanut myös palautetta, koska laadun taso vaihtelee kovasti sekä annoskoot ovat olleet pieniä. Kotihoidon ateriapalveluiden tuodaan myös rinnalle uudeksi ratkaisuksi ”Menumatit ”jossa ruoka on pakastettu asiakas lämmittää itse ruokansa. Tähänkö on tultu! Jokainen voi kokeilla miltä pakastettu ruoka maistuu pitemmällä aikavälillä.

Uudella toimintamallilla sosiaalilautakunnan mukaan muutos parantaa huolellisesti kotihoidon asiakkaiden ravitsemuksen seurantaa ja asiakkaiden tilanteen kokonaisvaltaista ammatillista arviointia. Kysymykseni on miten seuranta ja vaikutusten arviointi tehdään.

Kunnanhallitus käsitteli kotiaterioiden uuteen toimintamalliin siirtymisestä 4.11.2019 jossa esitin asian palauttamisesta uudelleen käsittelyyn selvityksen saamiseksi lämpimän ruoan toimittamiseksi sitä tarvitseville, mutta jäin yksin eikä kukaan kannattanut esitystäni.

Lämpimän aterian valmistuskustannukset eivät olisi nousseet vaan pysyneet samana kylmiin aterioihin verrattuina. Ongelmana ovat kuljetuskustannukset.  Muhos voisi kuljettaa ateriapalveluiden ruoat kunnan leasing- sähköautolla, täten ostopalveluiden osuus kuljetuskustannuksista pienenevät. Arvokas vanhuus kuuluu kaikille vanhuksille eikä päätöksillä saisi huonontaa laadukkaita palveluja.

Kirsti Airaksinen

Kunnallisvaaliehdokas