Yhteiskunta on murroksessa

Yhteiskunta on murroksessa

Yhteiskunta on aina ollut murroksessa. Mutta maailmansotien jälkeen murrosten muodossa on merkittävä muutos. Berliinin muuri murtui niin vähäeleisesti, että sitä tuskin kukaan osasi kuvitella etukäteen. EU:n muodostuminen, euroon siirtyminen ovat vastaavia muutoksia. Sote-uudistuskin on yksi tällainen muurin murtuminen. Maaseudun kehittymiseen liittyy ristiriitaisia trendejä. Toisaalla kylät autioituvat, toisaalla kylät kehittyvät. Kuntatasolla meillä on Sote-uudistuksesta huolimatta entistä suurempi mahdollisuus tehdä isojakin asioita.

Vastaavalla tavalla tapahtuu muurien murtumista yksittäisten kansalaisten kohdalla. Hyvää ja huonoa. Minun suurin huoleni ovat lasten, nuorten, työttömien ja ikäihmisten asiat. Kaikkien näiden ryhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia olisi voitava tukea nykyistä enemmän. Heitä olisi myös kuultava entistä enemmän. Paljon voitaisiin tehdä tiivistämällä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja erilaisilla hankkeilla. Näin voitaisiin löytää konkreettisia toimintamuotoja.

Keskustelukulttuurissakin on nähtävissä molempia muutoslinjoja. Hyvää kehitystä, lisää pyrkimystä avoimuuteen, yhdessä ymmärtämisien kautta toimimiseen ja toisaalla on kurja räyhääminen. Kansalaiskeskustelu on tärkeää ja sen olisi tulevaisuudessa oltava yhä enemmän mukana päätöksiä tehtäessä. 

Toivon uudesta vaalikaudesta entistä parempaa. Odotan puoluerajojen ylittävää tahtotilaa tehdä aidosti töitä yhteiseksi hyväksi. Ja näkisin tarpeellisena osallistaa kuntalaisia entistä enemmän. Koulukeskustelu on käynyt vilkkaana. Uskon, että sillä keskustelulla on ollut merkitystä, siitäkin huolimatta, että se on voinut tuntua turhauttavaltakin. Koulun sijainti ja koko, niillä on merkitystä. Koulurakennuksella on merkitystä myös kouluajan ulkopuolella; ja saisi olla tilojen yhteiskäyttöä vielä enemmän tulevaisuudessa. Toivoisin luovia ja rohkeitakin ratkaisuja koulukysymyksiin.

Oulun Lipporanta, Kotikatu 365, on hyvä esimerkki asumisen, ja elämään liittyvien toimintojen uudenlaisesta niveltämisestä kokonaisuudeksi. Maailma on pullollaan erilaisia innovaatioita asumisen ja arjen toimintojen yhteen niveltämisen rintamalla. Erityisen tärkeänä pidän ikääntyvän väestön asumisjärjestelyjä; tai paremminkin asumismahdollisuuksia. Monilla sivukylien asukkailla on jo kakkoskoti keskustassa. Toivoisin, että löytäisimme muhoslaisia, omia versioita, jotka palvelisivat kaikkia kuntalaisia, ja potentiaalisia uusia kuntalaisia. 


Hilkka Kiesilä (sit.)