Muhoksen kunnan asuntopolitiikasta

Muhoksen kunnan asuntopolitiikasta


Vuokra-asumisen suhteen Muhoksella on eletty matalapaineen aikaa lähemmäs parikymmentä vuotta. Tämän voidaan ajatella olevan seurausta kunnan luovuttua asuntopolitiikassa aktiivisesta roolistaan. Ottamatta tässä yhteydessä enempää kantaa siihen, miksi kunnan Kiinteistö Oy Mesimarjan kautta hallinnoimmat omistukset siirrettiin aikoinaan ulkopuoliselle yhtiölle, vaikuttaa se nyt olleen suuren mittaluokan virhe.

Valtaosan Muhoksen alueella sijaitsevista vuokra-asunnoista omistaa KAS (Kunta-asunnot Oy). Kyseessä on valtakunnallinen yhtiö, minkä omistuksessa on vuokrataloja ympäri Suomea kymmenillä eri paikkakunnilla. Yhtiön nettisivujen kautta pääsee lukemaan muunmuassa vuosikertomuksia, joista tuorein kylläkin vuodelta 2019. Yhtä kaikki, tiedoista selviää Muhoksen kunnan omistusosuuden olevan muutamia prosentteja. Ymmärrettävästi noin pienellä siivulla ei vaikutusvaltaa toimintaan ole.

Vuokrat ovat suhteellisen korkeita verraten vaikkapa Oulun hintoihin. Myöskään asuntojen kunnossa ei kuulemani mukaan ole moninkaan paikoin kehumista. Uudistuotantoakaan yhtiö ei ole toteuttanut käytännössä lainkaan kuntaamme. 

Kaikille ei syystä tai toisesta asunnon omistaminen ole mahdollista, tai tavoiteltavaa. Mitä ilmeisimmin vuokra-asunnoille on siis kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Asuntojen saatavuudella on epäilemättä vaikutusta myös kunnan asukaslukuun. Pääasiassa omakotitalorakentajien huokuttelemiseksi on pyritty huolehtimaan riittävästä tonttitarjonnasta, mikä ei kuitenkaan riittäne yksistään takaamaan väkiluvun positiivista kehitystä. 

Tässä tilanteessa ehdottaisinkin kiinteistöosakeyhtiön perustamista rakennuttamaan ja hallinnoimaan uusia vuokrataloja. Yhtiö voisi olla joko kokonaan tai osittain kunnallisessa omistuksessa. Puhtaasti markkinaehtoisesti tämä ongelma tuskin ratkeaa. Rakennuspaikkoja kyllä riittää esimerkiksi keskustaajaman alueella, koska olemassa oleva rakennuskanta alkaa olla jo paikoin elinkaarensa päässä.Jaakko Latvanlehto

Muhoksen Vasemmisto