TULEVAISUUS KUNNNASSA TEHDÄÄN YHDESSÄ !

TULEVAISUUS KUNNNASSA TEHDÄÄN YHDESSÄ !

TULEVAISUUS KUNNNASSA TEHDÄÄN YHDESSÄ !

Aurinkoisena aamupäivänä istuin ja aloin kerrata mitä kuluvana valtuustokautena kunnassamme on saatu aikaiseksi. Paljon hyvää on neljän vuoden aikana saatu, mutta on valitettavasti todettava että on tehty roppakaupalla myös huonoja päätöksiä.

Otin esille muutamia päätöksiä mitkä vaikuttavat kuntalaisten jokapäiväiseen elämään.

Kaikkia mannersuomen kuntia koskeva maakunta­­- ja sote-uudistus etenee tulevina vuosina. Tämän vuoden alussa eduskunta käsittelee maakuntia ja sote-uudistusta koskevaa lainsäädäntöä. Tämä on tuonut kunnalle lisää työtä niin kunnan päättäjille kuin viranhaltijoille. Väliaikainen maakuntahallinto aloittaa toimintana 01.07.2017 joka jatkaa virkamiestyönä. Sote- ja maakuntauudistus astua voimaan v. 2019 alussa. Maakuntavaalit järjestetään v. 2018 alussa presidentin vaalienyhteydessä.

Väliaikaisen valmisteluelimen asettaminen

Maakuntaliitto johtaa sopimusneuvotteluja, jossa maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi tämän lain voimaantultua väliaikaisen  valmistelutoimielimen kokoonpanosta. 

Sote-uudistuksessa on nostettu huolen aiheeksi yhtiöittämiskuvio ja valinnanvapaus. Huoli on todellinen. Kuntalaiset todella pelkää palveluiden karkaamista kaupunkiin. Jatkossakin nämä palvelut on pidettävä lähellä kuntalaisia.

Suurten kaupunkien hyvinvoivat kansalaiset hyötyvät. Koko Suomi ei hyödy, pelkona on harventuva palveluverkko ja korkeat asiakasmaksut. Tähän tarvitaan vasemmistolaisia päättäjiä kuntiin pitämään palvelut kaikkien saatavilla, joten vaaliteemana onkin taata

 HYVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAIKILLE !

tuntuvasti. Samoin lääkkeiden omavastuuta korotettiin. Kunnille annettiin kyllä mahdollisuus olla Muhoksella on hyvät terveyskeskuspalvelut ja sosiaalipalvelut mutta parannettavaa on, jonossa kiireettömissä ajanvarauksissa joutuu odottamaan tällä hetkellä luvattoman pitkään. Akuuttivastaanotto toimii kyllä kunnassamme.

Toinen huolen aihe on apuvälinekeskuksen palvelujen siirto Rehapolille. Apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Tästä aiheutuu kuntalaisille lisää harmia koska matkat ovat pitkät ja julkista liikennettä sivukyliltä ei ole. Aikaisemmin terveyskeskuksesta sai apuvälineet  ennen leikkaukseen menoa mutta nyt joudut käymään ylimääräisen matkan Oulussa. Tapaturmissa terveyskeskuksesta saa apuvälineen nykyisinkin.

Toisena huolen aiheena on kunnanhallituksen päätös nostaa tämän vuoden alusta terveyskeskuksen vuosimaksuja. Minä vastustin kunnanhallituksessa terveyskeskusmaksujen korotusta mutta oikeistopuolueiden äänillä korotukset astuivat voimaan tämän vuoden alusta. Samalla nykyinen hallitus nosti sairaalan poliklinikka- ja vuodeosastojen vuorokausimaksuja puuttumatta tai valita pienemmät korotukset, mutta eihän se oikeistopuolueille käynyt. Teimme vasemmiston valtuustoryhmässä valtuustoaloitteen terveyskeskusmaksujen poistamiseksi v. 2018 alusta. Näillä korotuspäätöksillä vaikeutetaan työttömien ja pienituloisten sekä eläkeläisten elämää, joten me vasemmistossa teemme tulevassa valtuustossa työtä jatkossakin asian korjaamiseksi.

Muhoksen kunnan taloustilanne ja tavoitetila

Muhoksella kuntatalouden tilanne onkin kiristynyt viime vuosien aikana. Vuosikate on saatu talousarvioesityksessä poistojen suuruiseksi. Talouden tulos on ylijäämäinen, joten pelivaraa on jonkin verran. Suurin haaste seuraavalle suunnittelukaudelle on verotulojen ja valtionosuuden lasku, uusi valtionosuusuudistus ja sen vaikutus kuntatalouteen, minkä nykyhallitus tuo kuntavaalien jälkeen puoliväliriihessä. Haasteena kunnan tulevaisuudessa on työllisyyden kohentaminen. Tällä hetkellä kunnan työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien ja nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on aivan liian suuri. Kunnan on käytettävä kaikkia keinoja tämä ongelman poistamiseen.

Kaavoituksella ja rakentamisella  tuetaan elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja työllisyyttä

Kunnassamme on kaavoitettava riittävästi asuntoja ja rakennettava kunta omisteisia kohtuuhintaisia vuokrataloja. Tällä hetkellä Muhoksen huonokuntoisten kunta-asuntojen vuokrat ovat todella korkeat ja niitä ei pienituloiset pysty vuokraamaan.

Myös kunnan hankinnoilla on iso merkitys kunnan talouden ja työllisyyden kannalta. Hankinnat pitää suunnata siten että paikalliset ja pienet yrittäjät voivat myös osallistua tarjouskilpailuihin. Tiukkenevasta taloustilanteesta huolimatta uskon että Muhos pystyy jatkossakin tarjoamaan kattavat palvelut kuntalaisille, hyviä päätöksiä tehdessämme, yhteisen paremman kunnan puolesta. Myös terveyskeskukseen tehtiin iso peruskunnostus jolla saatiin vanhuksille nykyaikaiset tilat kotipalveluyksikköön, mutta lisää tarvitaan. Yksityiset palvelukodit vanhuksille täydentävät kunnan palvelukoti tarjontaa, mutta yksityisten palvelukotien hinnoittelu on valitettavasti aivan liian korkea pienituloisille eläkeläisille.

Olemme saaneet investoinneilla paljon hyvää aikaiseksi, vaikka kunnan velkamäärä onkin tämän johdosta kasvanut.

Palvelurakenteisiin investoimisella on pystytty kohentamaan huomattavasti kunnan palvelutarjontaa. Olemme saaneet uuden Koivulehdon laajennetun päiväkodin ja rakenteilla on myös Päivärinteen päiväkoti joka valmistuu syksyn aikana.

Koulujen investoinneilla olemme parantaneet Kirkonkylän ala-koulun ja ylä-koulun tiloja ajanmukaiseksi oppimisympäristöksi, sekä Hyrkinkoulun laajennusosa.  Lisäksi saatiin uusi Koivu ja Tähti -areena, mikä tuli todella tarpeeseen, liikunnan merkitystä pitää kannustaa.

Varhaiskasvatuspalveluissa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapsille päivähoitopaikka. Päiväkodeissa ja perhehoitopaikoissa lapset oppivat sosiaaliset taidot ja ilmaisemaan itseään sekä toimimaan yhdessä, näihin on saatu puitteet kunnassa kuntoon.

Koulujen kohdalta emme ole peruskorjauksista huolimatta päässeet eroon sisäilmaongelmista .  Kirkonkylän ala-koululla havaittiin sisäilmaongelma. Korjaustyöt on aloitettu, toivottavasti ongelmista päästään eroon.  Lukion osalta samoja ongelmia on tiedossa, tähän uusi kunnanvaltuusto tekee ratkaisun pikaisesti. Onhan kaikkien hyöty että oppimisympäristö on  terve ja turvallinen.

Kunnan pitää jatkossa huolehtia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadukkaasta opetuksesta. Varhaiskasvatuksen ja opetusryhmien koot pitää olla jatkossakin kohtuullisen kokoisia. Näin turvataan lapsillemme hyvät eväät elämään.


VASEMMISTOLIITTO PUOLUSTAA KUNTAVAALEISSA JULKISESTI TUOTETTUJA PALVELUJA.

VASEMMISTON KUNTAVAALIEHDOKKAAT SITOUTUVAT TEKEMÄÄN VALTUUSTOSSA TYÖTÄ TASA-ARVOISEN JA LAADUKKAAN KOULUTUKSEN, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JA ELINVOIMAISEN KUNNAN ETEEN.


Kirsti Airaksinen