Säästämmekö nuorista ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista?

Säästämmekö nuorista ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista?

Next

Säästämmekö nuorista ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista?

Taloutta joudutaan tasapainottamaan, se on selvä. Se, missä asioissa voimme säästää, ei ole ihan niin selvää.

Liian hätäiset ja harkitsemattomat säästötoimet johtavat joskus hyvinkin nopeasti säästöä suurempiin kustannuksiin. Kun talouden tasapainottamistoimia suunnitellaan, pitäisi niiden vaikutuksia tarkastella myös yli valtuustokausien kestävällä ajanjaksolla. Lisäksi säästöjä suunniteltaessa olisi ehdottomasti ja aina otettava huomioon pitkän tähtäimen vaikutukset erityisesti lapsiin ja nuoriin. Jos lasten ja nuorten hyvinvointiin panostamisesta tingitään, kasvaa eriarvoistumisen ja syrjäytymisen riski huomattavasti. 

Tähtiareenan valmistuminen on tuonut pitkään kaivattua helpotusta sisäliikuntapaikkojen määrään, mutta ei meillä siltikään noita paikkoja liikaa ole. Tällä hetkellä esimerkiksi Mäntyrannan salin käyttöä seurataan sen jatkokäytön arvioinnin vuoksi. Toivottavasti nyt osataan ajatella järkevästi ja tehtäisiin tarvittavat toimet salin toiminnan jatkumisen varmistamiseksi.

Vaikka Mäntyranta on joillekin liian kaukana, toisille se on lähin sisäliikuntapaikka kunnassa, jota talkoovoiminkin on aikojen saatossa rakennettu ja kunnossapidetty. Sali on toimiva kokonaisuus pukuhuoneineen ja varastoineen. Näyttämöhän siellä on myös, eli salia voi käyttää monenlaiseen muuhunkin toimintaan, kuin pelkästään urheiluun. Tilat mahdollistavat hyvin kerhotoiminnan ja erilaisten tapahtumienkin järjestämisen.

Mielestäni Mäntyrannan salin kunnostamiseen ja ylläpitoon pitäisi nyt investoida niin, että toiminnan jatkuminen turvataan pitkälle tulevaisuuteen. Laadukkaiden liikunta- ja urheilupaikkojen ylläpito, sekä monipuolinen lasten ja nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien tukeminen on investointi elinikäiseen hyvinvointiin!

Pekka Kähkönen